O NAMA


Fond federacije za kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina (u daljem tekstu: Fond za kreditiranje nerazvijenih) i Fond za finansiranje povećanja zaposlenosti u privredno nedovoljno razvijenim i izrazito emigracionim područjima (u daljem tekstu: Fond za povećanje zaposlenosti) formirani su posebnim saveznim zakonima kao van budžetske institucije sa statusom pravnih lica, sa posebnim organima upravljanja i autonomnim izvorima finansiranja, po kom osnovu su plasirali oko 11 milijardi USD (u dinarskoj protivvrednosti) i 70 miliona EUR, pretežno kreditnih ali i bespovratnih sredstava.

Ovako značajni plasmani iz prethodnog perioda uslovili su neophodnost nastavka obavljanja dela tekućih poslova fondova i to, pre svega, onih vezanih za servisiranje obveznica obaveznog zajma i duga prema ino-poveriocima, sudsku zaštitu kredita i izdatih garancija i identifikaciju ukupnih, ali i pojedinačnih ulaganja po objektima u AP Kosovo i Metohija (radi potraživanja Republike Srbije ali i drugih republika u procesu utvrđivanja svojinske strukture privrednih objekata na teritoriji AP Kosovo i Metohija i učešća u planiranim ili obeštećenja u već sprovedenim privatizacijama), zbog čega su fondovi, rukovodeći se i posledicama Zakona o potvrđivanju sporazuma o pitanjima sukcesije (prilog G) nastavili sa radom.

Vlada je uredbom odredila resornog ministra zaduženog za održivi razvoj i smanjenje siromaštva u nedovoljno razvijenim područjima Republike Srbije i Kancelariju za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja da prate rad fondova.

Donošenjem Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS“ br. 44/2014. Kancelarija za održivi razvoj je ukinuta) a njene ingerencije preuzelo je Ministarstvo privrede, čime je konstituisana obaveza toga Fonda da prati rad fondova. Kontrolu poslovanja fondova vrši i ovlašćeni revizor sa liste Narodne banke Srbije spoljnih revizora koji mogu vršiti kontrolu finansijskog poslovanja banaka.

U međuvremenu je u cilju racionalizacije troškova poslovanja, uz saglasnost nadležnih državnih organa, određeno  da se tekući poslovi oba fonda obavljaju u okviru zajedničkog organa upravljanja i zajedničke stručne službe fondova, a imenovan je i zajednički direktor.

U toku je i razrada inicijative eventualne transformacije fondova i njihovog prilagođavanja potrebama Republike Srbije u oblastima socijalnog razvoja ili održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja. Proces je u toku.